• It’s valuable for Health and Environment

    Water Purity, You can trust

    OZONATED WATER
  • Water Purity

ผู้ผลิตและพัฒนา เครื่องผลิตโอโซน การใช้โอโซนในการบำบัดน้ำและอากาศตั้งแต่ปี 2539 ซึ่งมีประสบการณ์การติดตั้งระบบโอโซนมากมาย เช่น การฆ่าเชื้อในน้ำดื่ม การฆ่าเชื้อในน้ำใช้ในอุตสาหกรรม การบำบัดน้ำใน Cooling Tower การบัดน้ำในสระว่ายน้ำ การขจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อในอากาศ การบำบัดน้ำเสีย และอากาศที่กลิ่นเหม็น เป็นต้น

บริษัท ได้พัฒนาเครื่องกำเนิดโอโซนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้สามารถเดินระบบได้ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถผลิตโอโซนที่มีความเข้มสูง ที่เหมาะกับการนำไปใช้ในการบำบัดน้ำ อีกทั้งระบบผสมโอโซนที่ใช้ปั้มที่ออกแบบมาพิเศษสำหรับผสมโอโซนกับน้ำโดยมีประสิทธิภาพการผสมมากกว่า 70%

บริษัทให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ที่ท่านต้องการ ทั้งเรื่องการปลอดเชื้ออย่างแน่นอน การขจัดตะกรันในระบบ Cooling Tower เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนของ Chiller โดยออกแบบให้ระบบโอโซนใช้พลังงานน้อยที่สุด และมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าในการเดินระบบต่ำที่สุด

บริษัท มุ่งหวังที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการใช้โอโซนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและเครื่องดื่มได้นำไปใช้แทนสารเคมีหรือคลอรีนที่ใช้ในปัจจุบัน อีกทั้งนำไปบำบัดน้ำและบำบัดอากาศเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อลูกหลานต่อไปในอนาคต