• It’s valuable for Health and Environment

    Water Purity, You can trust

    OZONATED WATER
  • Water Purity

 

บริษัท ออซซอน เทคโนโลยี่ จำกัด ผู้ผลิตและพัฒนา การใช้โอโซนในการบำบัดน้ำและอากาศตั้งแต่ปี 2539 ซึ่งมีประสบการณ์การติดตั้งระบบโอโซนมากมาย เช่น การฆ่าเชื้อในน้ำดื่ม การฆ่าเชื้อในน้ำใช้ในอุตสาหกรรม การบำบัดน้ำใน Cooling Tower การบำบัดน้ำในสระว่ายน้ำ การบำบัดน้ำเสีย และอากาศที่กลิ่นเหม็น เป็นต้น บริษัท ได้พัฒนาเครื่องกำเนิดโอโซนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้สามารถเดินระบบได้ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถผลิตโอโซนที่มีความเข้มสูง ที่เหมาะกับการนำไปใช้ในการบำบัดน้ำ อีกทั้งระบบผสมโอโซนที่ใช้ปั้มที่ออกแบบมาพิเศษสำหรับผสมโอโซนกับน้ำโดยมี ประสิทธิภาพการผสมมากกว่า 70% บริษัทให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ที่ท่านต้องการ ทั้งเรื่องการปลอดเชื้ออย่างแน่นอน การขจัดตะกรันในระบบ Cooling Tower เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนของ Chiller โดยออกแบบให้ระบบโอโซนใช้พลังงานน้อยที่สุด และมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าในการเดินระบบต่ำที่สุด บริษัท มุ่งหวังที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการใช้โอโซนเพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและเครื่องดื่มได้นำไปใช้แทนสารเคมีหรือ คลอรีนที่ใช้ในปัจจุบัน อีกทั้งนำไปบำบัดน้ำและบำบัดอากาศเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อลูกหลานต่อไปใน อนาคต

 

น้ำสะอาดปลอดเชื้อ เชื่อมั่นในออซซอน

 

เชื่อมั่น OZONE

-        ฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็วและแน่นอน

-        สลายกลับเป็นออกซิเจน ไม่มีสารตกค้าง

-        เพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ

-        ช่วยให้น้ำใสเป็นประกาย

-        ขจัดสารพิษ , สี และโลหะหนัก

-        ขจัดกลิ่นเหม็น , BOD และ COD

 

 เชื่อมั่น OZZON

 -        ผู้ผลิตเครื่องกำเนิดโอโซนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

-        ให้ปริมาณโอโซนความเข้มสูงอย่างสม่ำเสมอ

-        กินไฟน้อย ประหยัดพลังงาน

-        มีระบบผสมโอโซนประสิทธิภาพสูง

-        ออกแบบระบบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์

-        ออกแบบถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้งานแต่ละอย่าง

-        เข้าใจในความต้องการของลูกค้า

-        มั่นใจได้ในผลลัพธ์ที่ต้องการ

-        ออกแบบให้ใช้งานง่าย และดูแลรักษาง่าย

-        รับประกันทั้งเครื่องและผลลัพธ์ของการใช้งาน

 

teedin3